Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost glamours, s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí a proto k Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě. V smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů jsme přijali veškerá nezbytná opatření pro bezpečné uchování Vašich osobních údajů, které nám zprostředkujete.

Naše společnost (provozovatel) získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a zákonem o ochraně osobních údajů je zákazník (dotyčná osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje.

Provozovatel přijímá všechna nezbytná opatření k zachování utajení a bezpečnosti Vašich osobních údajů.

Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

 
Základní informace:


Provozovatel:


GLAMOURS  s.r.o.
Vysokoškolákov 8421/41
010 08  Žilina, Slovensko
Tel.:      0948 757 457 
e-mail: info@glamourdesign.cz

Provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webové stránce www.glamourdesign.cz


Doručovatelské a kurýrní služby

           
Slovak Parcel Service, s.r.o.DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. 

Pracovníci kurýrní společnosti mohou žádat osobní údaj při doručení - převzetí zboží - číslo občanského průkazu.

AUTO DAN s. r. o., Univerzitná 8498/25 013 03 Žilina, IČO: 46388389 (přepravní společnost)

 

Zpracovatel ekonomické agendy

EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)


Účel zpracování osobních údajů:

  • Vytvoření elektronické objednávky a zaslání potvrzení o objednávce - zpracovávání objednávek
  • informování o stavu objednávky
  • evidence objednávek pro případné řešení reklamací
  • vystavení daňového dokladu ve smyslu zákona
  • doručení zboží
Seznam zpracovávaných osobních údajů:
  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého pobytu (ulice, číslo popisné, PSČ, město, stát)
  • adresa doručení (ulice, číslo popisné, PSČ, město, stát)
  • telefonní číslo
  • e-mail
Naše společnost (provozovatel) získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a § 10 odst. 3 zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů je zákazník (dotyčná osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje. 
Při registraci máte možnost udělit nám souhlas k zařazení Vaší e-mailové adresy do naší databáze e-mailů, abychom Vám mohli poskytnout informace o našem zboží, službách a novinkách na webové stránce. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí když své rozhodnutí sdělíte písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adrese: info@glamourdesign.cz. 
Provozovatel přijme veškerá nezbytná opatření k zachování utajení a bezpečnosti Vašich osobních údajů. K poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby provozovatele a zprostředkovatelé, kteří jsou vázáni nakládat s nimi ve smyslu zásad ochrany osobních údajů uvedených v bezpečnostní směrnici a zprostředkovatelské smlouvě. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně ve smyslu účelu, pro který byly poskytnuty. Osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil společnost likviduje. V případě, že jsou předmětem zpracování osobní údaje uvedené na úředních dokladech, může dotyčná osoba požádat o jejich vrácení.
Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů
Naše společnost v žádném případě získané osobní údaje nezpřístupňuje ani nezveřejňuje!

 

Práva a povinnosti dotčené osoby


Oprávněná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědoma toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech. 
Dotyčná osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje a zároveň je v případě jejich změny povinna informovat naši společnost. 
Údaje uvedené v registračním formuláři i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány během celé doby trvání registrace v e-shopu. 

 

Práva a povinnosti dotčené osoby:

Dotčená osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědoma toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech.

Dotčená osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje a zároveň je v případě jejich změny povinna informovat naši společnost.

 

Údaje uvedené v registračním formuláři jakož i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány po celou dobu trvání registrace v e-shopu.

 

Dotčená osoba má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčné osoby se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o nich informována do 30 dnů od jejich přijetí. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva elektronickou poštou, písemnou formou nebo osobně na adrese společnosti.  V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace na naší webové stránce, stačí, své rozhodnutí písemně oznámit e-mailem na adrese: info@glamourdesign.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud nebyla za posledních 24 měsíců zrealizovaná žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány. Účetní a jiné doklady spojené s vyřízením objednávky je naše společnost povinna uchovávat ve smyslu zákona č. 395/2002 o archivnictví a spisové po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou údaje zlikvidovány.


V případě, že máte dotazy týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte naši společnost na výše uvedených kontaktech.

 

 

GLAMOURS, s.r.o. 

4.2.2023