Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, protože stavíme na spolehlivém přístupu a Vaše spokojenost je pro nás prvořadá, pozorně si přečtěte obchodní podmínky a reklamační řád. V případě dotazů nás kdykoliv kontaktujte.

Kompletní obchodní podmínky naleznete zde.

Formulář na odstoupení od smlouvy naleznete zde.

 
Právo na odstoupení od kupní smlouvy
 
Spotřebitel má právo podle Občanského zákoníku vrátit zboží bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Zboží je třeba vrátit v nepoškozeném stavu v původním, pokud možno v nepoškozeném obalu. Zboží doporučujeme pojistit. V případě vrácení zboží náklady spojené s balením a poštovné náklady hradí kupující. Adresa vrácení zboží v zákonné lhůtě:
Glamours s.r.o. Saleziánska 3737/6, 010 01 Žilina, SR.
 
V případě, že zboží kupujete v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, nejste tedy spotřebitel (uvedení IČ, DIČ, .. v dokladu o koupi), nevztahuje se na Vás Občanský zákoník, ale Obchodní zákoník, kterým právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu zaniká.
 
Zásady ochrany osobních údajů
 
Společnost Glamours, s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí a proto k Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě. V smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 18/2018 122/2013 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů jsme přijali veškerá nezbytná opatření pro bezpečné uchování Vašich osobních údajů, které nám zprostředkujete.
 
 
Naše společnost (provozovatel) získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a zákonem č. 18/2018 o ochraně osobních údajů je zákazník (dotyčná osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje.
 
Práva a povinnosti dotčené osoby:
 
Dotyčná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědoma toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech.
Dotyčná osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje a zároveň je v případě jejich změny povinna informovat naši společnost.
Údaje uvedené v registračním formuláři jakož i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány po celou dobu trvání registrace v e-shopu.
 
Dotyčná osoba má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčné osoby se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.
 
Všechny oprávněné požadavky dotyčné osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o nich informována do 30 dnů od jejich přijetí. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva elektronickou poštou, písemnou formou nebo osobně na adrese společnosti.
V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace na naší webové stránce, stačí, své rozhodnutí písemně oznámit e-mailem na adrese: info@glamourdesign.eu. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud nebyla za posledních 24 měsíců zrealizovaná žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány. Účetní a jiné doklady spojené s vyřízením objednávky je naše společnost povinna uchovávat ve smyslu zákona č. 395/2002 o archivnictví a spisové po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou údaje zlikvidovány.
 
V případě, že máte otázky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte naši společnost na výše uvedených kontaktech.