Milí zákazníci, vzhledem k dodací lhůtě zboží v našem e-shopu, zejména nábytku, Vám bohužel nemůžeme garantovat doručení zboží do Vánoc. Děkujeme za pochopení. 
Po - Pá: 9:00 - 16:00 (420) 776 533 134 info@glamourdesign.cz
» Ochrana osobních údajů
Informace

Ochrana osobních údajů

Společnost GLAMOURS s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí a proto k Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě. Ve smyslu zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů jsme přijali veškerá nezbytná opatření pro bezpečné uchování Vašich osobních údajů, které nám zprostředkujete.

 
Základní informáce
Provozovatel:
GLAMOURS  s.r.o.
Tatranská 3110/10
010 08  Žilina, Slovensko
Tel.:      0948 757 457 
e-mail: info@glamourdesign.eu

Provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webové stránce www.glamourdesign.cz. 


Zprostředkovatel:
Doručovatelské a kurýrní služby:            
IN TIME, s.r.o. (IČO: 31 342 621) (síť SPS)
Pracovníci kurýrní společnosti mohou žádat osobní údaj při doručení - převzetí zboží - číslo občanského průkazu.
Zpracovatel ekonomické agendy:            
EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)
Účel zpracování osobních údajů:
vytvoření elektronické objednávky a zaslání potvrzení o objednávce - zpracovávání objednávek
informování o stavu objednávky
evidence objednávek pro případné řešení reklamací
vystavení daňového dokladu ve smyslu zákona
doručení zboží
Seznam zpracovávaných osobních údajů:
jméno a příjmení
adresa trvalého pobytu (ulice, číslo popisné, PSČ, město, stát)
adresa doručení (ulice, číslo popisné, PSČ, město, stát)
telefonní číslo
e-mail
Naše společnost (provozovatel) získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a § 10 odst. 3 zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů je zákazník (dotyčná osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje. 
Při registraci máte možnost udělit nám souhlas k zařazení Vaší e-mailové adresy do naší databáze e-mailů, abychom Vám mohli poskytnout informace o našem zboží, službách a novinkách na webové stránce. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí když své rozhodnutí sdělíte písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adrese: info@glamourdesign.cz. 
Provozovatel přijme veškerá nezbytná opatření k zachování utajení a bezpečnosti Vašich osobních údajů. K poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby provozovatele a zprostředkovatelé, kteří jsou vázáni nakládat s nimi ve smyslu zásad ochrany osobních údajů uvedených v bezpečnostní směrnici a zprostředkovatelské smlouvě. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně ve smyslu účelu, pro který byly poskytnuty. Osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil společnost likviduje. V případě, že jsou předmětem zpracování osobní údaje uvedené na úředních dokladech, může dotyčná osoba požádat o jejich vrácení.
Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů
Naše společnost v žádném případě získané osobní údaje nezpřístupňuje ani nezveřejňuje!
 
Práva a povinnosti dotčené osoby
Oprávněná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědoma toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech. 
Dotyčná osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje a zároveň je v případě jejich změny povinna informovat naši společnost. 
Údaje uvedené v registračním formuláři i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány během celé doby trvání registrace v e-shopu. 
Dotyčná osoba má právo ve smyslu § 28 zákona č. 122/2013:
na základě písemné žádosti vyžadovat od provozovatele potvrzení zda jsou nebo nejsou její osobní údaje 
vyžadovat informaci, jakým způsobem jsou její osobní údaje zpracovávané 
vyžadovat informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal její osobní údaje 
vyžadovat seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 
vyžadovat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 
vyžadovat likvidaci svých osobních údajů, které jsou zpracovávány, pokud došlo k porušení zákona 
vyžadovat blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby 
na základě písemné žádosti namítat vůči zpracovávání - využívání - poskytování svých osobních údajů a žádat jejich likvidaci v případě, že jsou tyto údaje bez jejího souhlasu zpracovávány a využívány pro účely přímého marketingu
Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o nich informována do 30 dnů od jejich přijetí. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva elektronickou poštou, písemnou formou nebo osobně na adrese společnosti.  V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace na naší webové stránce, stačí, své rozhodnutí písemně oznámit e-mailem na adrese: info@glamourdesign.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud nebyla za posledních 24 měsíců zrealizovaná žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány. Účetní a jiné doklady spojené s vyřízením objednávky je naše společnost povinna uchovávat ve smyslu zákona č. 395/2002 o archivnictví a spisové po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou údaje zlikvidovány.
V případě, že máte dotazy týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte naši společnost na výše uvedených kontaktech.


Glamourdesign © 2018 Všechny práva vyhrazené.