Po - Pá: 9:00 - 16:00 (420) 776 533 134 info@glamourdesign.cz
» Ochrana osobních údajů
Informace

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost glamours, s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí a proto k Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě. V smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů jsme přijali veškerá nezbytná opatření pro bezpečné uchování Vašich osobních údajů, které nám zprostředkujete.

Naše společnost (provozovatel) získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a zákonem o ochraně osobních údajů je zákazník (dotyčná osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje.

Provozovatel přijímá všechna nezbytná opatření k zachování utajení a bezpečnosti Vašich osobních údajů.

Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

 
Základní informace:


Provozovatel:


GLAMOURS  s.r.o.
Tatranská 3110/10
010 08  Žilina, Slovensko
Tel.:      0948 757 457 
e-mail: info@glamourdesign.eu

Provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webové stránce www.glamourdesign.cz. 


Doručovatelské a kurýrní služby: 

           
IN TIME, s.r.o. (IČO: 31 342 621) (síť SPS)

Pracovníci kurýrní společnosti mohou žádat osobní údaj při doručení - převzetí zboží - číslo občanského průkazu.

AUTO DAN s. r. o., Univerzitná 8498/25 013 03 Žilina, IČO: 46388389 (přepravní společnost)


Zpracovatel ekonomické agendy: 

EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)


Účel zpracování osobních údajů:

Seznam zpracovávaných osobních údajů:
Naše společnost (provozovatel) získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a § 10 odst. 3 zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů je zákazník (dotyčná osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje. 
Při registraci máte možnost udělit nám souhlas k zařazení Vaší e-mailové adresy do naší databáze e-mailů, abychom Vám mohli poskytnout informace o našem zboží, službách a novinkách na webové stránce. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí když své rozhodnutí sdělíte písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adrese: info@glamourdesign.cz. 
Provozovatel přijme veškerá nezbytná opatření k zachování utajení a bezpečnosti Vašich osobních údajů. K poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby provozovatele a zprostředkovatelé, kteří jsou vázáni nakládat s nimi ve smyslu zásad ochrany osobních údajů uvedených v bezpečnostní směrnici a zprostředkovatelské smlouvě. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně ve smyslu účelu, pro který byly poskytnuty. Osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil společnost likviduje. V případě, že jsou předmětem zpracování osobní údaje uvedené na úředních dokladech, může dotyčná osoba požádat o jejich vrácení.
Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů
Naše společnost v žádném případě získané osobní údaje nezpřístupňuje ani nezveřejňuje!


Práva a povinnosti dotčené osoby


Oprávněná osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědoma toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech. 
Dotyčná osoba je povinna uvádět pravdivé a aktuální osobní údaje a zároveň je v případě jejich změny povinna informovat naši společnost. 
Údaje uvedené v registračním formuláři i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány během celé doby trvání registrace v e-shopu. 
Dotyčná osoba má právo ve smyslu § 28 zákona č. 122/2013:
na základě písemné žádosti vyžadovat od provozovatele potvrzení zda jsou nebo nejsou její osobní údaje 

na základě písemné žádosti namítat vůči zpracovávání - využívání - poskytování svých osobních údajů a žádat jejich likvidaci v případě, že jsou tyto údaje bez jejího souhlasu zpracovávány a využívány pro účely přímého marketingu.

 


Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o nich informována do 30 dnů od jejich přijetí. Dotyčná osoba může uplatnit svá práva elektronickou poštou, písemnou formou nebo osobně na adrese společnosti.  V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace na naší webové stránce, stačí, své rozhodnutí písemně oznámit e-mailem na adrese: info@glamourdesign.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud nebyla za posledních 24 měsíců zrealizovaná žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány. Účetní a jiné doklady spojené s vyřízením objednávky je naše společnost povinna uchovávat ve smyslu zákona č. 395/2002 o archivnictví a spisové po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou údaje zlikvidovány.


V případě, že máte dotazy týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte naši společnost na výše uvedených kontaktech.GLAMOURS, s.r.o. 

7.2.2020


Glamourdesign © 2020 Všechny práva vyhrazené.